Dance & connect with your Beat

Dance & connect with your Beat

 

"Feel the Freedom to be who You are"

 

i

 

Kuppelsalen på Dansekapellet

København

"Dance & connect with your Beat"

er en Movement Medicine rejse, hvor du i dansen undersøger og forbinder dig med dit indre Beat - din egen helt unikke indre Rytme - Og når du er forbundet med dit indre Beat, så oplever du Friheden til at være den Du er!

 

Vi mister ofte kontakten til vores eget indre Beat, fordi vi har mere fokus på omgivelserne og prøver at leve op til deres forventninger. Vi diskonnekter med vores sande kerne - vores Sjæl!

 

I workshoppen undersøger du bl.a.:

➢ Hvordan er mit indre Beat?

➢ Hvad begrænser mig i at blive i mit Beat?

➢ Hvordan er det at være i denne Frihed?

➢ Hvor indeni mig er kilden til mit unikke Beat?

 

Med nysgerrighed og åbenhed konnekter du med dit indre Beat og du øver dig i at genetablere kontakten med det, når du har mistet den i samspillet med de andre og omgivelserne.

Du får mulighed for at få en dybere kontakt med dit Indre Beat og mærke Friheden til at være dig.

 

 

“Finding YourSelf is actually returning to your Beat

- Your True Self.

An unlearning, an excavation, a remembering who you

were before the world got it’s hands on you”

 

 

Instruktør & Guide:

Danse- og Psykoterapeut Matthias Axelsen som har mange års erfaring med Intuitiv dans samt Movement Medicine dance. Jeg er Qualified Teacher hos School of Movement Medicine i England. Her er jeg også uddannet i CPD Level 1 Advanced Training in working with the Heart and the SEER Process (systemic essential energy retrieval) og CPD level 2 Ceremonial Leadership.

 

Se flyer for "Dance & connect with your Beat

 

 

 

 

 

 

 

 

"Feel the Freedom to be who You are""

Dancing Your Spirit facebook

Praktisk info om workshoppen:

 

Hvornår:

Løndags Workshop 4. Maj 2019

kl. 10.30 til 17.30.

 

Hvor:

Kuppelsalen i Dansekapellet

Bispebjerg Torv 1

2400 København NV

 

Pris:

Early Bird 600,- ved tilmelding og fuld betaling inden 5. April 2019 - betalingen skal ske ved tilmelding for at tilmeldingen er endelig.

Herefter er prisen kr. 900, som betales ved tilmelding.

Efter 5. April 2019 er tilmeldingen bindende og betalingen refunderes ikke.

Der er ikke inkluderet forplejning i prisen.

 

Tilmelding:

Send en mail til matthias@dancingyourspirit.dk med oplysning om dit navn, telefon nr og mail - samt indbetal beløbet som nævnt ovenfor på reg.nr. 3140 konto nr. 4485572474. - Jeg modtager ikke MobilePay eller Dankort.

Din tilmelding er ført endelig, når jeg har registreret din betaling.

Spørgsmål: mail matthias@dancingyourspirit.dk eller ring til Matthias mobil 2126 1120

 

Vilkår og betingelser:

Når du tilmelder dig workshoppen, giver du samtidig din accept til, at jeg har registreret dit navn, telefon nr og din mail og at du modtager info om workshoppen samt bliver tilmeldt Dancing Your Spirits Nyhedsbrev.

Såfremt du efter workshoppen ikke ønsker at modtage Nyhedsbrevet, skal du selv "unsubscribe from this list" via linket nederst i nyhedsbrevet eller sende mig en mail om det.

 

Deltagelse i dansen foregår fuldt ud på egen risiko og ansvar. Dancing Your Spirit, Guide Matthias Axelsen og School of Movement Medicine kan ikke holdes ansvarlig for den skade, du måtte forvolde eller pådrage dig selv eller andre.

Dancing Your Spirit, Guide Matthias Axelsen eller School of Movement Medicine er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lovforskrifter, myndighedsforanstalt-ninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer, strejke, lockout, boykot og blokade.

Movement Medicine

with

Matthias Axelsen

 

Dancing Your Spirit - 21 26 11 20 - Matthias@dancingyourspirit.dk