Privatlivspolitik
Dancing Your Spirit


Privatlivspolitik


Det du skal vide om samtykke og dine persondata hos DancingYourSpirit.dk:

Dancing Your Spirit behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.


Beskrivelse af databehandlingen:


Formål:

Levering af vores ydelser, produkter og tjenester: Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på levering afydelser, produkter og tjenester, som du har købt og tilmeldt dig til.


Levering af nyhedsbreve: Personoplysninger anvendes til at fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig til via deltagelse i danseaften, workshop med Dancing Your Sporot eller School of Movement Medicine, via mail, Messenger, Facebook, WhatApp eller Mailchimp.


Kundeservice: Support i forbindelse med dine køb af ydelser, produkter og tjenester samt øvrige henvendelser.


Online markedsføring: Personoplysninger anvendes til online markedsføring f.eks. på Facebook, Messenger, WhatsApp eller MailChimp.


Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer til brug for digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.


Kilder:

Vi har fået dine oplysninger:

Direkte fra dig via mail, Messenger, WhatsApp eller tilmelding til nyhedsbrev andre steder på nettet, f.eks. Facebook eller MailChimp.

Direkte fra dig i forbindelse med deltagelse i danseaften eller workshop med Dancing Your Spirit eller School of Movement Medicine.

Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier.


Vores databehandlere:

Nyhedsbrev: Mailchimp.com

Schoolofmovementmedicine.com


Behandlingsgrundlag:

Det er nødvendigt for os at ligge inde med disse oplysninger på grund af:

Vores legitime interesse i at markedsføre vores danseaftener, workshops, ydelser, produkter og tjenester.

Så vi kan opfylde en kontrakt, som du er part i.

Så vi kan overholde en retlig forpligtelse f. eks. i henhold til bogføringsloven.


Modtagere:

Vi kan videregive dine personoplysninger under følgende omstændigheder:

Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

MailChimp eller School of Movement Medicine: Til håndtering af mailadresser, i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve.


Opbevaring:

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

I forbindelse med nyhedsbreve: Så længe et afgivet samtykke til at modtage markedsføring ikke er trukket tilbage, og vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne f. eks. i forbindelse med en retlig forpligtelse.

I forbindelse med køb af ydelser, produkter eller tjenester: I forbindelse med levering af vores ydelser, produkter og tjenester vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 6 år efter afslutning af kundeforhold i henhold til bogføringsloven, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.


Generelt vil personoplysninger vedrørende henvendelser fra ikke registrerede kunder blive slettet efter 1 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i en længere periode.


Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning:

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med.


Dette kan ske ved henvendelse til:

Dancing Your Spirit v/Henrik Lodberg og Nanna Heinz

Frederiksdalsvej 77, 1.tv.

2830 Virum

Danmark

mail: mail@dancingyourspirit.dk

Tlf:+ 45 41406568


Hvis der er fejl i de oplysninger, som vi har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail via MailChimp.


Hvis du ønsker at klage over Dancing Your Spirit’s behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 email: dt@datatilsynet.dk.


Dancing Your Spirit - mail@dancingyourspirit.dk